Chính sách bảo mật

Công ty TNHH TM Việt Nam cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và mối quan tâm của bạn đối với Thiền TM - Transcendental Meditation ("TM"). Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật") và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập ở đây dựa trên cơ sở bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, liên quan đến Trang web hoặc TM sẽ được chúng tôi xử lý. Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu các thủ tục của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin ấy.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP TỪ BẠN

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin sau về bạn:

Thông tin cá nhân được gửi qua biểu mẫu yêu cầu hoặc đặt sự kiện, chẳng hạn như đăng ký tham gia Bài giới thiệu, bao gồm tên, địa chỉ e-mail, điện thoại và bản chất yêu cầu của bạn.

Thông tin về việc sử dụng Trang web của bạn và thông tin được thu thập bằng các công nghệ được mô tả thêm dưới đây có thể xác định bạn là cá nhân hoặc cho phép liên hệ trực tuyến hay ngoại tuyến với bạn trên tư cách cá nhân.

Thông tin được thu thập thông qua các công nghệ theo dõi được mô tả đầy đủ trong phần 4.

2. BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền tải và sau khi nhận được. Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

3. BẢN TIN HOẶC CÁC PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ KHÁC

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin email hoặc tài liệu quảng cáo từ chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin được cung cấp để đáp ứng phương thức truyền thông mà bạn yêu cầu.

Nếu bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn hủy bản tin email hoặc tài liệu quảng cáo bằng cách chọn hủy đăng ký ở cuối phương thức truyền thông đó hoặc gửi email cho chúng tôi tại Vietnam@tm.org, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách gửi thư.

Nếu bạn cung cấp số điện thoại thông qua hệ thống đặt lịch Bài giới thiệu, bạn có thể nhận được email nhắc nhở cho biết ngày và giờ của Bài giới thiệu.

4. CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Công ty TNHH TM Việt Nam và các đối tác phân tích của chúng tôi, sử dụng các công nghệ như cookie, đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để cho phép theo dõi Trang web của chúng tôi và cơ chế mà bạn đã truy cập, thông qua tìm kiếm trên internet hoặc phản hồi quảng cáo qua các nhà cung cấp bên thứ ba như Facebook hoặc Google. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trong Trang web để phân phối quảng cáo cho bạn, chẳng hạn như quảng cáo hướng đích lại. Chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu không theo dõi. Để biết thêm thông tin về quảng cáo dựa trên sở thích, bao gồm cách từ chối sử dụng thông tin duyệt web của bạn cho mục đích quảng cáo hành vi, vui lòng truy cập www.aboutads.info/choices. Xin lưu ý rằng điều này không loại bỏ bạn khỏi việc được phục vụ quảng cáo. Bạn có thể tiếp tục nhận quảng cáo chung trên các nền tảng của bên thứ ba này. Bạn cũng có thể từ chối nhận quảng cáo trên các thiết bị bằng cách điều chỉnh tùy chọn quảng cáo trong tài khoản Google của mình.

Trang web sử dụng mã Google Analytics để thu thập thông tin thống kê. Google Analytics đặt cookie để giúp chúng tôi ước tính chính xác số lượng khách truy cập vào Trang web và khối lượng sử dụng của Trang web. Điều này được thực hiện nhằm đảm bảo Trang web luôn ở trạng thái sẵn sàng và nhanh chóng khi bạn có nhu cầu. Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics xử lý thông tin này, hãy truy cập www.google.com.vn/analytics..

5. Nơi chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật ở Vương quốc Anh và Việt Nam. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL; tất cả thông tin thanh toán được lưu trữ chuyên biệt trên bộ xử lý thanh toán và không bao giờ lưu trữ trên các máy chủ của Công ty TNHH TM Việt Nam. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà chúng tôi đã cung cấp (hoặc mật khẩu bạn tự chọn) cho phép bạn truy cập một số phần nhất định của Trang web. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai và khuyến nghị bạn thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Thật không may, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin khi được truyền đến Trang web; bất kỳ nguy cơ nào trong quá trình truyền tải thuộc về trách nhiệm cá nhân bạn. Một khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

6. TRUY CẬP VÀ XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email tới Vietnam@TM.org.

Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có trong hồ sơ, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại Vietnam@TM.org.

Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý.

7. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Để đảm bảo rằng nội dung do Trang web cung cấp được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị khác của bạn.

Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến Công ty TNHH TM Việt Nam mà bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không cung cấp thông tin này.

Để cung cấp cho bạn thông tin liên lạc dịch vụ khách hàng.

Để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi.

Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Trang web, khi bạn lựa chọn.

Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web hoặc tin tức về TM.

Để phục vụ quảng cáo của chúng tôi cho bạn thông qua các nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook hoặc Google, trên các trang web và ứng dụng khác hoặc trên các thiết bị của bạn.

Để cung cấp cho bạn Dịch vụ SMS.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành các khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không bắt buộc phải trả lời chúng.

Chi tiết về các lượt truy cập và tương tác của bạn với Trang web, nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác, cho dù điều này là bắt buộc đối với mục đích thanh toán hoặc các tài nguyên mà bạn truy cập.

Chúng tôi không tiết lộ các thông tin cá nhân có thể nhận dạng cho các công ty tổ chức quảng cáo, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng (ví dụ: chúng tôi có thể thông báo cho họ rằng có 500 người đàn ông dưới 30 tuổi đã nhấp vào quảng cáo của họ trong bất kỳ ngày nào được đề nghị). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp nhà quảng cáo tiếp cận nhóm đối tượng mà họ muốn hướng đích.

9. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web đôi lúc có thể chứa các liên kết đến và từ Trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web bên ngoài nào, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các trang web này hay chính sách của họ. Vui lòng kiểm tra các chính sách trước khi bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web bên ngoài này.

We may also disclose your personal information to third parties as follows:

10. TIỆN ÍCH TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Like trên Facebook và những tiện ích, hoặc nút "Chia sẻ điều này" hay các chương trình tương tác nhỏ. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ giao thức Internet của bạn, Trang web nào bạn đang truy cập và có thể thiết lập cookie để cho phép các tính năng hoạt động chính xác. Các tính năng và tiện ích truyền thông xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này được quản lý bởi điều khoản về quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng ấy.

11. LIÊN HỆ

Các câu hỏi, nhận xét và yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư này được hoan nghênh, chúng nên được gửi tới Vietnam@tm.org. Chính sách bảo mật này hiện đang có hiệu lực và được cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 02 năm 2020.